ZAMÓW MATERIAŁY – KROK PO KROKU

  1. Obejrzyj katalog materiałów promocyjnych.
  2. Wypełnij formularz zamówienia (w tym wszystkie wymagane podpisy i pieczątki).
  3. Wyślij wypełniony formularz mailowo (promocja@uw.edu.pl), faksem (22 55 24 029) lub przynieś osobiście do Biura Promocji (Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pokój nr 8).
  4. Odbierz we wskazanym przez siebie w formularzu terminie (odbiory możliwe we wtorki, środy i czwartki, w godz. 10:00 – 15:00).
  5. Informujemy, że nie zawsze wszystkie wymienione w katalogu materiały są dostępne. Braki poszczególnych materiałów oznaczone są na czerwono w katalogu (informacje pod numerem 22 55 24 030).

INFORMACJE OGÓLNE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE

1. Biuro Promocji dysponuje materiałami promocyjnymi i informacyjnymi z logotypem UW.
2. Biuro Promocji wydaje materiały w ilościach ograniczonych, w zależności od charakteru imprezy, liczby osób biorących w niej udział, liczby materiałów będących w dyspozycji.
3. Za materiały płatne jednostki obciążane są notą księgową.
4. Materiały promocyjne są wydawane wyłącznie na podstawie formularza zamówienia. W każdym przypadku formularz powinien być podpisany i ostemplowany pieczątką jednostki.
5. W formularzu zamówienia muszą znajdować się następujące informacje:

– pieczątka ubiegającej się jednostki,

– imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon komórkowy, adres e-mail,

– nazwa i data wydarzenia,

– liczba uczestników,

– rodzaj i liczba materiałów,

– data odbioru,

– podpis osoby odpowiedzialnej za finanse w jednostce oraz pełny numer finansowy jednostki (w przypadku zamawiania materiałów płatnych)

– na formularzach składanych przez koła naukowe i organizacje studenckie wymagane jest dodatkowo  poświadczenie opiekuna koła lub dziekana/ dyrektora / kierownika jednostki

6. Formularz musi być złożony najpóźniej 7 dni roboczych przed podaną datą odbioru materiałów.
7. UWAGA! W związku z dużą liczbą zamówień obowiązuje kolejka przy ustalaniu daty odbioru materiałów. Prosimy o dużo wcześniejsze planowanie zamówień.
8. Materiały promocyjne można odbierać we wtorki, środy i czwartki w siedzibie Biura Promocji w 10:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Prosimy o zabieranie ze sobą toreb / pudełek, które ułatwią transport zamówionych rzeczy.
9. Materiały nieodebrane we wskazanym w formularzu terminie po tygodniu są przekazywane innym zamawiającym.
10. Zmiana terminu odbioru materiałów i ich liczby musi być zgłoszona telefonicznie – 22 55 24 030 albo 22 55 24 060, lub mailowo: promocja@uw.edu.pl.