Kontakt

DANE ADRESOWE


Biuro Promocji
Pałac Kazimierzowski
parter, pokój nr 8
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. 22 55 24 060, faks 22 55 24 029
e-mail promocja@uw.edu.pl


PRACOWNICY BIURA


Kierownik
Marta Banasiak – tel. 22 55 24 060

Sekretariat Biura
Małgorzata Michalska – tel. 22 55 24 060; m.michalska35@uw.edu.pl

Pracownicy:
Marzena Burczyńska – tel. 22 55 24 032; m.burczynska@uw.edu.pl
Joanna Burkot-Arnold – urlop wychowawczy
Mateusz Gryżewski – tel. 22 55 24 062; mw.gryzewski@uw.edu.pl
Piotr Elwertowski – tel. 22 55 22 008; p.elwertowski@uw.edu.pl
Aleksandra Kowalczyk – tel. 604 816 006; Aleksandra.Kowalczyk@adm.uw.edu.pl
Ewa Madej – tel. 22 55 24 030; e.madej@adm.uw.edu.pl
Monika Sarnecka – tel. 22 55 20 728; m.sarnecka@uw.edu.pl; (Klub Absolwentów UW)
Marek Sieczkowski – tel. 22 55 20 481; ma.sieczkowski@uw.edu.pl
Aleksandra Sienicka-Matysiak – urlop
Natalia Trzeciak – natalia.trzeciak@uw.edu.pl
Anna Ziółkowska – tel. 22 55 20 853; a.ziolkowska20@uw.edu.pl

Ekipa filmowa:
Łukasz Kałuża – tel. 22 55 20 025; l.kaluza@uw.edu.pl
Jarosław Skrzeczkowski – tel. 22 55 20 025; j.skrzeczkowski@uw.edu.pl