Strony internetowe


  1. Elementem wymaganym przy tworzeniu stron jednostek uniwersyteckich jest logo UW dopasowane względem skali do innych logotypów znajdujących się na stronie i umieszczone w widocznym miejscu. Każdorazowo rekomendujemy umieszczenie logo UW jako pierwsze od lewej i zawsze opatrzone linkiem do strony głównej UW (www.uw.edu.pl lub www.en.uw.edu.pl). Przy tworzeniu stron internetowych zalecamy używanie uniwersyteckich kolorów i typografii.
  2. Krój pisma wykorzystywany do tworzenia nagłówków w stronach internetowych dla jednostek UW to Adobe Garamond.  Nazwa jednostki (oraz ew. jej logo) oddzielone są od logo UW linią pionową (kolor RGB: 0/0/0), odpowiadającą wysokości liternictwa w logo UW.

baner