Plakaty i ulotki

Plakaty i ulotki informujące o uniwersyteckich wydarzeniach powinny zawierać logo UW w prawym górnym/dolnym lub lewym górnym/dolnym rogu (w przypadku wielokolorowego tła zawsze na białej apli). Logo musi być dostosowane w proporcjach do przyjętego formatu.

Plakaty i ulotki skierowane do odbiorców zagranicznych powinny zawierać logo UW w wersji anglojęzycznej.

Jednostki UW, które dostosują się do wymagań graficznych dotyczących plakatów (przede wszystkim sposobu umieszczenia logo uczelni), mogą liczyć na pomoc w zawieszeniu plakatów w ogólnouczelnianych przestrzeniach promocyjnych.

Szablon plakatu / ulotki uniwersyteckiej ai  cdr  pdf

Wizualizacja miejsc, gdzie może znaleźć się logo UW na plakacie / ulotce