Prenumerata

PRENUMERATA NA 2022 r.

W związku z koniecznością dokonania zamówienia na prenumeratę, Biuro Promocji UW rozpoczyna zbieranie danych o prenumeracie na 2022 rok.

Zwracamy się z prośbą do kierowników jednostek administracji centralnej Uniwersytetu Warszawskiego o nadsyłanie najpóźniej do 22 października br. wykazu tytułów prasowych (wydania papierowe lub elektroniczne), które Państwa jednostki i wchodzące w nie sekcje, chciałyby prenumerować w roku przyszłym.

Wykazy tytułów prasowych powinny uzyskać pisemną akceptację bezpośredniego zwierzchnika jednostki.

W przypadku, gdy nie otrzymamy od Państwa pisma w ww. sprawie, będziemy uważać, że rezygnują Państwo z prenumeraty czasopism na rok 2022.

Jeżeli gazety mają być dostarczane w inne miejsce niż Kancelaria Ogólna UW, bardzo proszę o zaznaczenie dokładnego miejsca dostarczania prasy.

Na wszelkie wątpliwości i pytania odpowie Pani Magdalena Miksa tel. 22 55 24 060; e-mail: m.miksa@adm.uw.edu.pl


PRENUMERATA – KROK PO KROKU


  1. Złóż zamówienie na prenumeratę mailowo (promocja@uw.edu.pl), faksem (22 55 24 029) lub przynieś osobiście do Biura Promocji (Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pokój nr 8).
  2. Wykazy tytułów prasowych powinny uzyskać pisemną akceptację bezpośredniego zwierzchnika jednostki.
  3. Jeżeli gazety mają być dostarczane w inne miejsce niż Kancelaria Ogólna UW, prosimy o zaznaczenie dokładnego miejsca dostarczania prasy.
  4. Na pytania dot. prenumeraty odpowiada p. Magdalena Miksa: tel. 22 55 24 060; e-mail: m.miksa@adm.uw.edu.pl

INFORMACJE OGÓLNE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE


  1. Biuro Promocji prenumeruje prasę wyłączenie dla jednostek administracji centralnej na Uniwersytecie Warszawskim.
  2. W przypadku nieotrzymania któregokolwiek z czasopism należy zgłosić to osobiście lub telefonicznie (22 55 24 060) do Biura Promocji. Reklamacje zgłoszone do godz. 9:30 zostaną rozpatrzone przez firmę dostarczającą prasę tego samego dnia. Reklamacje zgłoszone po 9:30 zostaną rozpatrzone dnia następnego.