Prenumerata

PRENUMERATA NA 2023 r.

w związku z koniecznością dokonania zamówienia prenumeraty na rok 2023, Biuro Promocji zwraca się z prośbą o nadsyłanie najpóźniej do 20 października 2022 r. wykazu tytułów prasowych, które Państwa jednostki i wchodzące w nie sekcje chciałyby prenumerować w przyszłym roku.

Jednocześnie chcielibyśmy Państwu zasugerować, aby – uwzględniając wysokie ceny papieru i konieczność ograniczania wydatków – rezygnować z prenumerat wydań papierowych na rzecz wydań elektronicznych, okazując też tym samym w praktyce swoją troskę o środowisko i budżet naszej uczelni.

Wykaz zgłaszanych tytułów powinien odzwierciedlać profil działalności jednostki i uzyskać pisemną akceptację jej zwierzchnika.

Uprzejmie informujemy, że przyjęcie zgłoszenia prenumeraty zostanie potwierdzone drogą mailową. W przypadku nieotrzymania od Państwa zamówienia uznamy, że rezygnują Państwo z prenumeraty czasopism na rok 2023.

Ewentualne pytania dotyczące prenumeraty prosimy kierować na adres: promocja@uw.edu.pl

formularz zamówienia prenumeraty


PRENUMERATA – KROK PO KROKU


  1. Wypełnij formularz i złóż zamówienie na prenumeratę mailowo (promocja@uw.edu.pl), faksem (22 55 24 029) lub przynieś osobiście do Biura Promocji (Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pokój nr 8).
  2. Wykazy tytułów prasowych powinny uzyskać pisemną akceptację bezpośredniego zwierzchnika jednostki.
  3. Jeżeli gazety mają być dostarczane w inne miejsce niż Kancelaria Ogólna UW, prosimy o zaznaczenie dokładnego miejsca dostarczania prasy.
  4. Ewentualne pytania dotyczące prenumeraty prosimy kierować na adres: promocja@uw.edu.pl

INFORMACJE OGÓLNE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE


  1. Biuro Promocji prenumeruje prasę wyłączenie dla jednostek administracji centralnej na Uniwersytecie Warszawskim.
  2. W przypadku nieotrzymania któregokolwiek z czasopism należy zgłosić to osobiście lub telefonicznie (22 55 24 060) do Biura Promocji. Reklamacje zgłoszone do godz. 9:30 zostaną rozpatrzone przez firmę dostarczającą prasę tego samego dnia. Reklamacje zgłoszone po 9:30 zostaną rozpatrzone dnia następnego.