Pieczątki

Biuro Promocji obsługuje jedynie zamówienia pieczątek dla administracji centralnej. Jednostki naukowo-dydaktyczne i inne jednostki UW, niebędące jednostkami administracji centralnej, zamawiają pieczątki we własnym zakresie, poza wskazaną procedurą. 

PIECZĄTKI DLA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ – KROK PO KROKU

  1. Pobierz i wypełnij formularz zamówienia pieczątek.
  2. W przypadku pieczątki imiennej w pierwszej kolejności potwierdź zatrudnienie w Biurze Spraw Pracowniczych (mailowo, lub osobiście: Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro).
  3. Dostarcz formularz zamówienia pieczątek osobiście do Biura Promocji (Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pokój nr 8) w celu weryfikacji treści.
  4. W celu realizacji pieczątki złóż zaakceptowany formularz w sekretariacie Biura Gospodarczo-Logistycznego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28, Auditorium Maximum, I piętro)
  5. Odbierz pieczątki we wskazanym przez Biuro Gospodarczo-Logistyczne terminie i miejscu.

WZÓR PIECZĄTKI BIUROWEJ I FUNKCYJNEJ


Pieczątki administracji centralnej posiadają określony układ treści. Biuro Promocji sprawuje pieczę nad zawartością merytoryczną pieczątki oraz nad jej układem graficznym.

 PIECZĄTKA BIUROWA    PIECZĄTKA FUNKCYJNA