Wizytówki

WIZYTÓWKI SŁUŻBOWE – KROK PO KROKU


 • Pobierz i wypełnij formularz wizytówek.
 • Wyślij wypełniony formularz mailowo (promocja@uw.edu.pl), faksem (22 55 24 029) lub przynieś osobiście do Biura Promocji (Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pokój nr 8).
 • Oczekuj na e-mail z Biura Promocji z projektem wizytówki do akceptacji (ok. 2-3 dni od daty przekazania formularza). Akceptacja oznacza brak uwag osoby, której dane znajdują się na wizytówce.
 • Po co najmniej 5 dniach roboczych oczekuj na e-mail z informacją o możliwości odbioru wizytówki z Biura Promocji (5 dni roboczych liczonych jest od dnia ostatecznej akceptacji wizytówki).

INFORMACJE OGÓLNE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE


 1. Zlecenie druku wizytówek służbowych odbywa się wyłącznie na podstawie złożenia formularza wizytówek.
 2. Biuro Promocji wypełniony formularz sprawdza pod względem merytorycznym, a następnie projektuje wizytówkę i wysyła ją do akceptacji bezpośrednio do osoby, której dane znajdują się na wizytówce (ew. na dodatkowy wskazany adres) w ciągu 2-3 dni.
 3. Jeżeli pracownik nie akceptuje zasad druku wizytówek, Biuro Promocji ma prawo odmówić ich wydrukowania. Ponieważ logotyp i nazwa uczelni, jako symbole instytucji, są jej wyłączną własnością, odmowa nie uprawnia pracownika do uzyskania wizytówek służbowych z logotypem i nazwą UW w inny sposób (np. w punkcie usługowym czy w automacie).
 4.  Adres mailowy umieszczany na służbowej wizytówce musi być służbowym adresem pracownika (domeny wydziałowe, domeny jednostek naukowo-dydaktycznych, domeny „uw.edu.pl” lub „adm.uw.edu.pl” (zob. Zarządzenie nr 16 rektora UW z 18 kwietnia 2007 r.)
 5. Przypominamy o obowiązku uzyskania na wniosku akceptacji kierownika danej jednostki.
 6. Doktoranci UW mają prawo do druku wizytówek służbowych.
 7. Przedstawiciele kół naukowych i organizacji studenckich, zarejestrowanych przy UW, mogą wyrabiać wizytówki wyłącznie na zlecenie opiekuna koła naukowego/organizacji studenckiej.
 8. Studenci nie mogą wyrabiać wizytówek z użyciem logotypu Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Minimalna liczba zamawianych wizytówek to 50 szt.

CENA WIZYTÓWEK


Koszt wydrukowania jednej wizytówki (zarówno jednostronnej jak i dwustronnej) wynosi 0,27 zł szt. netto (cena na 2023 r.)

UWAGA! Cena może ulec niewielkim zmianom (w dół), w zależności od tego, czy dana jednostka odzyskuje VAT, czy nie.

WZÓR WIZYTÓWKI


Wizytówki służbowe posiadają określony układ treści (wizytówka bez użycia logo jednostki i z użyciem logo jednostki):

 

Format: 90×50 mm
Wizytówka może być jedno- lub dwustronna.

Elementy obowiązkowe:
logo UW w wersji uproszczonej podstawowej
imię i nazwisko (w przypadku wizytówki pracownika)
nazwa jednostki (w przypadku wizytówki jednostki)

Elementy opcjonalne:
logo jednostki
nazwa jednostki podległej
funkcja
dane teleadresowe

Typografia:
Wszystkie teksty justowane lewostronnie
nazwa jednostki: Arimo Bold 7 pkt, kolor PANTONE 295C, CMYK 100/57/0/40
nazwa jednostki podległej: Arimo7 pkt, kolor PANTONE 295C, CMYK 100/57/0/40
tytuł, imię i nazwisko:  Arimo Bold 8 pkt,kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100
funkcja: Arimo 7 pkt, kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100
dane teleadresowe: Arimo 7 pkt, kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100
kreska oddzielająca logo UW od logo jednostki: 0,5 pkt, kolor PANTONE: Black, CMYK: 0/0/0/100

Wizytówka w języku obcym (lub rewers wizytówki dwustronnej):
układ i typografia na wizytówce w języku obcym (lub rewers wizytówki dwustronnej) pozostają bez zmian.
logo uproszczone podstawowe polskie zostaje zastąpione logo uproszczonym podstawowym angielskim.

Dopuszcza się umieszczanie na rewersie informacji niebędących tłumaczeniem awersu, ale wymaga to akceptacji Biura Promocji.