Patronat honorowy rektora UW

 1. Zasady udzielania patronatu honorowego rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Wniosek o udzielenie patronatu honorowego rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia:

 • pocztą tradycyjną:
  Uniwersytet Warszawski
  Sekretariat Rektora
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
 • pocztą elektroniczną:
  rektor@adm.uw.edu.pl
 • osobiście:
  Sekretariat Rektora UW
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie
  Pałac Kazimierzowski, I piętro