Zaproszenia

Zaproszenia na uroczystości, na które zaprasza rektor UW, mają określone wzory: