KOLORYSTYKA


Podstawowa paleta kolorystyczna ogólnouniwersyteckich materiałów promocyjnych. Kolory zostały określone w podstawowych systemach kolorystycznych, stosowanych w poligrafii: Pantone Matching System® oraz CMYK, natomiast w multimediach i w internecie – RGB oraz HEX. Dodatkowo określony został kolor w systemie RAL.

1PANTONE: 295
CMYK: 100/57/0/40
HEX: # 00447C
RGB: 0/68/124
 2PANTONE: 2925
CMYK: 80/27/0/0
HEX: # 0092CE
RGB: 0/146/206
 3PANTONE: Black
CMYK: 0/0/0/100
HEX: # 000000
RGB: 0/0/0
 4PANTONE: White
CMYK: 0/0/0/0
HEX: # FFFFFF
RGB: 255/255/255
 5PANTONE: 422
CMYK: 0/0/0/35
HEX: # B1B3B6
RGB: 177/179/182
 6PANTONE: 424
CMYK: 0/0/0/60
HEX: # 808285
RGB: 128/130/133
 7RAL: 5003
Sapphire blue