Prenumerata


PRENUMERATA – KROK PO KROKU


  1. Złóż zamówienie na prenumeratę mailowo (promocja@uw.edu.pl), faksem (22 55 24 029) lub przynieś osobiście do Biura Promocji (Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pokój nr 8) do połowy października na każdy kolejny rok.  W przypadku, gdy zamówienie prenumeraty nie wpłynie do połowy października, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z prenumeraty na kolejny rok.
  2. Uwaga! Wykazy tytułów prasowych powinny uzyskać pisemną akceptację bezpośredniego zwierzchnika jednostki.
  3. Jeżeli gazety mają być dostarczane w inne miejsce niż Kancelaria Ogólna UW, prosimy o zaznaczenie dokładnego miejsca dostarczania prasy.
  4. Na wszelkie wątpliwości i pytania odpowiada Magdalena Miksa: tel. 22 55 24 060; e-mail: m.miksa@adm.uw.edu.pl

INFORMACJE OGÓLNE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE


  1. Biuro Promocji prenumeruje prasę dla wszystkich jednostek administracji centralnej na Uniwersytecie Warszawskim.
  2. W przypadku nieotrzymania któregokolwiek z czasopism należy zgłosić to osobiście lub telefonicznie (22 55 24 060) do Biura Promocji.
    Reklamacje zgłoszone do godz. 9:30 zostaną rozpatrzone przez firmę dostarczającą prasę tego samego dnia. Reklamacje zgłoszone po 9:30 zostaną rozpatrzone dnia następnego.