Prenumerata

PRENUMERATA NA 2021 r.

W związku z koniecznością dokonania zamówienia na prenumeratę na 2021 r. zwracamy się z prośbą do kierowników jednostek administracji centralnej UW o nadsyłanie najpóźniej do 19 października 2020 r. wykazu tytułów prasowych, które Państwa jednostki i wchodzące w nie sekcje, chciałyby prenumerować w roku przyszłym. Wykaz tytułów prasowych powinny uzyskać pisemną akceptację bezpośredniego zwierzchnika jednostki. W przypadku, gdy nie otrzymamy od Państwa pisma w ww. sprawie, będziemy uważać, że rezygnują Państwo z prenumeraty czasopism na rok 2021. Jeżeli gazety mają być dostarczane w inne miejsce niż Kancelaria Ogólna UW, bardzo proszę o zaznaczenie dokładnego miejsca dostarczania prasy.

Na pytania dot. prenumeraty odpowiada p. Magdalena Miksa: tel. 22 55 24 060; e-mail: m.miksa@adm.uw.edu.pl

 


PRENUMERATA – KROK PO KROKU


  1. Złóż zamówienie na prenumeratę mailowo (promocja@uw.edu.pl), faksem (22 55 24 029) lub przynieś osobiście do Biura Promocji (Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, pokój nr 8).
  2. Wykazy tytułów prasowych powinny uzyskać pisemną akceptację bezpośredniego zwierzchnika jednostki.
  3. Jeżeli gazety mają być dostarczane w inne miejsce niż Kancelaria Ogólna UW, prosimy o zaznaczenie dokładnego miejsca dostarczania prasy.
  4. Na pytania dot. prenumeraty odpowiada p. Magdalena Miksa: tel. 22 55 24 060; e-mail: m.miksa@adm.uw.edu.pl

INFORMACJE OGÓLNE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE


  1. Biuro Promocji prenumeruje prasę wyłączenie dla jednostek administracji centralnej na Uniwersytecie Warszawskim.
  2. W przypadku nieotrzymania któregokolwiek z czasopism należy zgłosić to osobiście lub telefonicznie (22 55 24 060) do Biura Promocji. Reklamacje zgłoszone do godz. 9:30 zostaną rozpatrzone przez firmę dostarczającą prasę tego samego dnia. Reklamacje zgłoszone po 9:30 zostaną rozpatrzone dnia następnego.