• Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki      PL     EN
  • Prodziekan ds. studenckich      PL     EN
  • Prodziekan ds. finansowych      PL     EN
  • Prodziekan ds. badań i współpracy międzynarodowej      PL     EN
  • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki      PL     EN
  • Instytut Informatyki      PL     EN
  • Instytut Matematyki      PL     EN
  • Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki      PL     EN

Uwaga! Wersja angielska papierów firmowych (jeśli jest potrzebna) dostępna po kontakcie mailowym. W mailu należy wskazać angielską nazwę jednostki / stanowiska.