Zgodnie z regulacjami rektora UW z 26 maja br., dotyczącymi pracy w stanie zagrożenia epidemicznego informujemy, że pracownicy Biura Promocji swoje obowiązki służbowe wykonują w systemie łączonym: część pracowników pracuje na miejscu, pozostali pracują zdalnie.

Dodatkowe regulacje:

 • prosimy o zostawianie dokumentów w Kancelarii UW,
 • do pomieszczeń Biura Promocji prosimy wchodzić pojedynczo, zachowując obowiązujące standardy bezpieczeństwa,
 • wznawiamy działalność sklepu internetowego UW (www.sklep.uw.edu.pl) z zastrzeżeniem, że wstrzymane są odbiory osobiste (do końca sierpnia br. możliwa bezpłatna wysyłka na terenie Polski, wysyłki zagraniczne – zgodnie z cennikiem),
 • do odwołania zawieszone jest zamawianie i wydawanie materiałów promocyjnych.

 


ZAMÓW MATERIAŁY – KROK PO KROKU


 1. Obejrzyj katalog materiałów promocyjnych.
 2. Wypełnij formularz zamówienia (w tym wszystkie wymagane podpisy i pieczątki).
 3. Wyślij wypełniony formularz mailowo (promocja@uw.edu.pl), faksem (22 55 24 029) lub przynieś osobiście do Biura Promocji (Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, parter, nr 8).
 4. Odbierz we wskazanym przez siebie w formularzu terminie (odbiory możliwe we wtorki, środy i czwartki, w godz. 10:00 – 15:00).
 5. Informujemy, że nie zawsze wszystkie wymienione w katalogu materiały są dostępne. Braki poszczególnych materiałów oznaczone na czerwono w katalogu, informacje pod numerem 22 55 24 030.

INFORMACJE OGÓLNE – PRZECZYTAJ KONIECZNIE


 1. Biuro Promocji dysponuje materiałami promocyjnymi i informacyjnymi z logotypem UW.
 2. Biuro Promocji wydaje materiały w ilościach ograniczonych, w zależności od charakteru imprezy, liczby osób biorących w niej udział, liczby materiałów będących w dyspozycji.
 3. Za materiały płatne jednostki obciążane są notą księgową.
 4. Materiały promocyjne są wydawane wyłącznie na podstawie formularza zamówienia. W każdym przypadku formularz powinien być podpisany i ostemplowany pieczątką jednostki.
 5. W formularzu zamówienia muszą znajdować się następujące informacje:
  • pieczątka ubiegającej się jednostki
  • imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon komórkowy, adres e-mail,
  • nazwa i data wydarzenia,
  • liczba uczestników,
  • rodzaj i liczba materiałów,
  • data odbioru,
  • podpis osoby odpowiedzialnej za finanse w jednostce oraz pełny numer finansowy jednostki (w przypadku zamawiania materiałów płatnych)
  • na formularzach składanych przez koła naukowe i organizacje studenckie wymagane jest dodatkowo  poświadczenie opiekuna koła lub dziekana/ dyrektora / kierownika jednostki
 6. Formularz musi być złożony najpóźniej 7 dni roboczych przed podaną datą odbioru materiałów.
 7. UWAGA! W związku z dużą liczbą zamówień obowiązuje kolejka przy ustalaniu daty odbioru materiałów. Prosimy o dużo wcześniejsze planowanie zamówień.
 8. Materiały promocyjne można odbierać we wtorki, środy i czwartki w siedzibie Biura Promocji w 10:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu. Prosimy o zabieranie ze sobą toreb / pudełek, które ułatwią transport zamówionych rzeczy.
 9. Materiały nieodebrane we wskazanym w formularzu terminie po tygodniu są przekazywane innym zamawiającym.
 10. Zmiana terminu odbioru materiałów i ich liczby musi być zgłoszona telefonicznie – 22 55 24 030 albo 22 55 24 060, lub mailowo: promocja@uw.edu.pl.