JAK ZREDAGOWAĆ STOPKĘ PAPIERU FIRMOWEGO? 

pobierz instrukcjęPAPIERY FIRMOWE – ADMINISTRACJA

Papiery firmowe są gotowe do pobrania po wprowadzeniu HASŁA.
UWAGA! Biuro Promocji nie decyduje kto z pracowników danej jednostki może posługiwać się jej papierem.
O tym decydują władze danej jednostki (wydziału/instytutu/biura).

Aby uzyskać HASŁO, należy wyłącznie mailowo (ze służbowego adresu) skontaktować się z Biurem Promocji
e.siech@uw.edu.pl; a.bocian@uw.edu.pl lub promocja@uw.edu.pl


Uwaga! Brakujące wersje angielskie papierów firmowych (jeśli są konieczne) dostępne po kontakcie mailowym

PION REKTORA

 1. Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych
 2. Biuro Prasowe
 3. Biuro Prawne
 4. Biuro Rektoratu
 5. Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

PION PROREKTORA DS. STUDENTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. Biuro ds. Jakości Kształcenia
 2. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 3. Biuro ds. Rekrutacji
 4. Biuro Spraw Doktoranckich
 5. Biuro Spraw Socjalnych
 6. Biuro Spraw Studenckich
 7. Biuro Współpracy z Zagranicą
 8. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW

PION PROREKTORA DS. NAUKOWYCH

 1. Biuro Obsługi Badań
 2. Biuro Współpracy z Zagranicą

PION PROREKTORA DS. ROZWOJU

 1. Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW
 2. Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
 3. Biuro Programu Wieloletniego i Analiz Systemowych
 4. Biuro Promocji
 5. Biuro Realizacji Inwestycji
 6. Biuro Karier UW
 7. Dział Zamówień Publicznych

PION PROREKTORA DS. KADROWYCH I POLITYKI FINANSOWEJ

 1. Biuro Spraw Pracowniczych
 2. Biuro Spraw Socjalnych
 3. Kwestura
 4. Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW

PION KANCLERZA

 1. Biuro ds. Nieruchomości
 2. Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”
 3. Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”
 4. Biuro Gospodarcze
 5. Centrum Sportu i Rekreacji UW
 6. Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

PION ZASTĘPCY KANCLERZA DS. EKONOMICZNYCH

 1. Dział Ekonomiczny
 2. Dział Gospodarki Materiałowej
 3. Dział Inwentaryzacji

PION ZASTĘPCY KANCLERZA DS. INFORMATYCZNYCH

 1. Dział Aplikacji Komputerowych
 2. Dział Serwisu Informatycznego
 3. Dział Sieci Komputerowych
 4. Dział Telekomunikacji
 5. Dział Wsparcia Informatycznego

PION ZASTĘPCY KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

 1. Biuro Techniczne
 2. Główny Specjalista ds. Ciepłownictwa
 3. Główny Specjalista ds. Energetycznych
 4. Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów