• Dziekan Wydziału Chemii      PL     EN
  • Prodziekan ds. studenckich      PL     EN
  • Prodziekan ds. finansów i rozwoju     PL     EN
  • Prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą     PL     EN
  • Kierownik studiów doktoranckich      PL     EN
  • Wydział Chemii      PL     EN

Uwaga! Wersja angielska papierów firmowych (jeśli jest potrzebna) dostępna po kontakcie mailowym. W mailu należy wskazać angielską nazwę jednostki / stanowiska.