JAK ZREDAGOWAĆ STOPKĘ PAPIERU FIRMOWEGO? 

pobierz instrukcjęPAPIERY FIRMOWE – OGÓLNOUCZELNIANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Papiery firmowe są gotowe do pobrania po wprowadzeniu HASŁA.
UWAGA! Biuro Promocji nie decyduje kto z pracowników danej jednostki może posługiwać się jej papierem.
O tym decydują władze danej jednostki (wydziału/instytutu/biura).

Aby uzyskać HASŁO, należy wyłącznie mailowo (ze służbowego adresu) skontaktować się z Biurem Promocji
e.siech@uw.edu.pl; a.bocian@uw.edu.pl lub promocja@uw.edu.pl


Uwaga! Brakujące wersje angielskie papierów firmowych (jeśli są konieczne) dostępne po kontakcie mailowym

 

 1. Archiwum UW
 2. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 3. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii UW
 4. Centrum Kompetencji Cyfrowych UW
 5. Katedra Erazma z Rotterdamu
 6. Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego
 7. Katedra UNESCO – Trwałego Rozwoju
 8. Muzeum UW
 9. Samorząd Doktorantów UW
 10. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 11. Szkoła Języków Obcych
 12. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
 13. Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
 14. Uniwersytet Otwarty UW