JAK ZREDAGOWAĆ STOPKĘ PAPIERU FIRMOWEGO? 

pobierz instrukcjęPAPIERY FIRMOWE – OGÓLNOUCZELNIANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


Uwaga! Brakujące wersje angielskie papierów firmowych (jeśli są konieczne) dostępne po kontakcie mailowym

 

 1. Archiwum UW
 2. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 3. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii UW
 4. Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji
 5. Katedra Erazma z Rotterdamu
 6. Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego
 7. Katedra UNESCO – Trwałego Rozwoju
 8. Muzeum UW
 9. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 10. Szkoła Języków Obcych      PL     EN
 11. Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
 12. Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
 13. Uniwersytet Otwarty UW