JAK ZREDAGOWAĆ STOPKĘ PAPIERU FIRMOWEGO? 

pobierz instrukcjęPAPIERY FIRMOWE – ADMINISTRACJA


Uwaga! Brakujące wersje angielskie papierów firmowych (jeśli są konieczne) dostępne po kontakcie mailowym

PION REKTORA

 1. Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych      PL     EN
 2. Biuro Prasowe
 3. Biuro Prawne
 4. Biuro Rektoratu
 5. Biuro Rektoratu Kancelaria Ogólna
 6. Biuro Rektoratu Senacka Komisja Prawno-Statutowa
 7. Biuro Rektoratu Uczelniana Komisja Wyborcza
 8. Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

PION PROREKTORA DS. STUDENTÓW I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. Biuro ds. Jakości Kształcenia
 2. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
 3. Biuro ds. Rekrutacji      PL     EN      Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
 4. Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego
 5. Biuro Spraw Socjalnych
 6. Biuro Spraw Studenckich
 7. Biuro Współpracy z Zagranicą      PL     EN
 8. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW

PION PROREKTORA DS. NAUKOWYCH

 1. Biuro Obsługi Badań      PL     EN
 2. Biuro Współpracy z Zagranicą

PION PROREKTORA DS. ROZWOJU

 1. Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW
 2. Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej
 3. Biuro Programu Wieloletniego i Analiz Systemowych
 4. Biuro Promocji
 5. Biuro Realizacji Inwestycji
 6. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów
 7. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Sekcja Biuro Karier
 8. Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Sekcja Klub Absolwentów
 9. Dział Zamówień Publicznych

PION PROREKTORA DS. KADROWYCH I POLITYKI FINANSOWEJ

 1. Biuro Spraw Pracowniczych
 2. Biuro Spraw Socjalnych
 3. Kwestura
 4. Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW

PION KANCLERZA

 1. Biuro ds. Nieruchomości
 2. Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”
 3. Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”
 4. Biuro Gospodarcze
 5. Centrum Sportu i Rekreacji UW
 6. Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

PION ZASTĘPCY KANCLERZA DS. EKONOMICZNYCH

 1. Dział Ekonomiczny
 2. Dział Gospodarki Materiałowej
 3. Dział Inwentaryzacji

PION ZASTĘPCY KANCLERZA DS. INFORMATYCZNYCH

 1. Dział Aplikacji Komputerowych
 2. Dział Serwisu Informatycznego
 3. Dział Sieci Komputerowych
 4. Dział Telekomunikacji
 5. Dział Wsparcia Informatycznego

PION ZASTĘPCY KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

 1. Biuro Techniczne
 2. Główny Specjalista ds. Ciepłownictwa
 3. Główny Specjalista ds. Energetycznych
 4. Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów