PLAKATY


Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do egzekwowania umieszczenia na uniwersyteckich plakatach logo UW w prawym górnym/dolnym lub lewym górnym/dolnym rogu (w przypadku wielokolorowego tła zawsze na białej apli). Logo musi być dostosowane w proporcjach do przyjętego formatu. Elementem powtarzalnym może być podwójna ramka, stosowana wymiennie w uniwersyteckich kolorach.

Plakaty skierowane do odbiorców zagranicznych powinny zawierać logo UW w wersji anglojęzycznej.

Jednostki UW, które dostosują się do wymagań graficznych dotyczących plakatów (przede wszystkim sposobu umieszczenia logo uczelni), mogą liczyć na pomoc w zawieszeniu plakatów w ogólnouczelnianych przestrzeniach promocyjnych.

Szablon plakatu UW ai  cdr  pdf

 

Wizualizacja miejsc, gdzie może znaleźć się logo UW